ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "สกลจังชั่น" เทศกาลงานสร้างสรรค์ผ่านเมืองเก่าสกลนคร

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วย นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "สกลจังชั่น" เทศกาลงานสร้างสรรค์ผ่านเมืองเก่าสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles