มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาด ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน โดยราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยาก ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles