ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ณ อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วย นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ณ อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

269766931 5000542306632564 2724734768026599443 n

 


Print   Email

Related Articles