ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสกลนคร (กต.ตร.จังหวัดสกลนคร) ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลาง

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสกลนคร (กต.ตร.จังหวัดสกลนคร) ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลาง

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles