ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.  นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1

Print   Email

Related Articles