ร่วมในงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้ชื่อ “ฮอยฮีตศรัทธา”

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมในงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้ชื่อ “ฮอยฮีตศรัทธา” โดย มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๓ “ฮอยฮีตศรัทธา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ -๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณริมห้วยทรายบ้านชาติพันธุ์ไทญ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

271600722 5063569526996508 6093699886855848419 n

 


Print   Email

Related Articles