วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles