วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธาน การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษา

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธาน การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
 

288699674 392189042940078 2167506502416064837 n

288699674 392189042940078 2167506502416064837 n

288699674 392189042940078 2167506502416064837 n

288699674 392189042940078 2167506502416064837 n

 

Print   Email

Related Articles