วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย)

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย)
ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles