วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ กรมทหารราบที่ ๓ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
1
 
1
 
1
 
1

Print   Email

Related Articles