วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ศาลาวัดสะพานคำ ชุมชนวัดสะพานคำ จ.สกลนคร

 

1

1

1


Print   Email

Related Articles