วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. อสมท. เข้าสัมภาษณ์ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง งานแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ร่วมด้วย

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.
อสมท. เข้าสัมภาษณ์ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เรื่อง งานแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ร่วมด้วย
ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา
 
1
 
1
 
1

Print   Email

Related Articles