วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร มอบเก้าอี้โซฟา ให้วัดสว่างเต็กสมบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์และกิจกรรมพิธีสงฆ์ภายในวัด อีกทั้งยังลงพื้นที่ดูปราสาทผึ้ง วัดกกส้มโฮ้ง อีกด้วย

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยด้วย ภรรยา
และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร มอบเก้าอี้โซฟา ให้วัดสว่างเต็กสมบูรณ์
เพื่อใช้ประโยชน์และกิจกรรมพิธีสงฆ์ภายในวัด อีกทั้งยังลงพื้นที่ดูปราสาทผึ้ง วัดกกส้มโฮ้ง อีกด้วย
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles