วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเข้าประชุมกับแขวงการทางจังหวัดสกลนคร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และลงตรวจสอบพื้นที่จริง ทันทีหลังจากประชุม

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเข้าประชุมกับแขวงการทางจังหวัดสกลนคร
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และลงตรวจสอบพื้นที่จริง ทันทีหลังจากประชุม
โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร และเจ้าหน้าที่สำนักช่างลงพื้นที่ด้วย
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles