วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)​ ณ ศาลา SML ชุมชนหนองทรายขาว จังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles