วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร (รุ่นที่ ๓)

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร 
(รุ่นที่ ๓) เพื่ออบรมทักษะการประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายครัวเรือนแก้ปัญหาความยากจน
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมะขามป้อม
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles