วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ชุมชน วัดโพธิ์ชัย

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ชุมชน วัดโพธิ์ชัย
โดยมี รองประธานสภาเทศบาลนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ศาลาSML วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.สกลนคร

 

316530497 505842901574691 6636795851781639509 n316530497 505842901574691 6636795851781639509 n316530497 505842901574691 6636795851781639509 n316530497 505842901574691 6636795851781639509 n316530497 505842901574691 6636795851781639509 n


Print   Email

Related Articles