วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมการประชุมทบทวนแนวทางการจัดทำพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมการประชุมทบทวนแนวทางการจัดทำพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

2

2

2

2


Print   Email

Related Articles