วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณ ตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๖ (วันกองทัพไทย)

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณ
ตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๖ (วันกองทัพไทย) ณ สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา
 

325934626 477122777957293 4117504418303739440 n

325934626 477122777957293 4117504418303739440 n

325934626 477122777957293 4117504418303739440 n

325934626 477122777957293 4117504418303739440 n

325934626 477122777957293 4117504418303739440 n

 

 

Print   Email

Related Articles