วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงพื้นที่บริเวณถนนอาหารแห่งวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ ๓ ชาติพันธ์ ไทย จีน เวียดนาม พร้อมแจกส้มมงคล แก่พ่อค้า แม่ค้า และคนที่มาเดินภายในงาน

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนคร
ลงพื้นที่บริเวณถนนอาหารแห่งวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ ๓ ชาติพันธ์ ไทย จีน เวียดนาม พร้อมแจกส้มมงคล
แก่พ่อค้า แม่ค้า และคนที่มาเดินภายในงาน อีกทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม(คนไทยเชื้อสายเวียดนาม พื้นเมือง จีน ) ภายในงานตรุษไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานคนเมือง จังหวัดสกลนคร
 

326990192 910044863335590 4763368809684755318 n

326990192 910044863335590 4763368809684755318 n

326990192 910044863335590 4763368809684755318 n

326990192 910044863335590 4763368809684755318 n

326990192 910044863335590 4763368809684755318 n

326990192 910044863335590 4763368809684755318 n

 

Print   Email

Related Articles