วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๒๐ น. นายนิวัตร อภัยกิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมโครงการ "อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร" (สภากาแฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖)

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๒๐ น.
นายนิวัตร อภัยกิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมโครงการ "อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร" (สภากาแฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖)
ณ โรงแรม พี.ชี.พาเลซ จังหวัดสกลนคร
 

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles