วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานพิธเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานพิธเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles