วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนพลเมืองไทสกล และปฐมนิเทศนักเรียนรู้ รุ่นที่ ๑ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนพลเมืองไทสกล และปฐมนิเทศนักเรียนรู้ รุ่นที่ ๑ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสุขเกษม สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

335447439 945771050169846 7944331819597466662 n

335447439 945771050169846 7944331819597466662 n

335447439 945771050169846 7944331819597466662 n

335447439 945771050169846 7944331819597466662 n

 

Print   Email

Related Articles