วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานีรองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานีรองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา และพิธีทำบุญตักบาตร
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้พัชรกิตติยาภา นเรนหิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles