วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยมพ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายเสงี่ยมพ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ณ 
ห้องเทสรังสี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังเก่า
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles