ร่วมขบวนแห่ปราสาทผึ้งออกพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ
ร่วมขบวนแห่ปราสาทผึ้งออกพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles