วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการ “๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนร

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการ “๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาศเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี
วันประสูติ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยมีนายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมะขามป้อม
 
 

1

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles