วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเมืองครามสกลนคร (KRAM & CRAFT SAKON FESTIVAL) นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเมืองครามสกลนคร (KRAM & CRAFT SAKON FESTIVAL) นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๒ ศูนย์การค้าโรบินสันสกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles