ประชุมหารือกับตัวแทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยนายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online อันเกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

216054749 4524414267578706 5848532850279792813 n

216054749 4524414267578706 5848532850279792813 n

216054749 4524414267578706 5848532850279792813 n

216054749 4524414267578706 5848532850279792813 n

216054749 4524414267578706 5848532850279792813 n

 


Print   Email

Related Articles