วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)จังหวัดสกลนคร I
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร (หลังวัดป่าสุทธาวาส)

 

1

1

1


Print   Email

Related Articles