ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles