ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

- วันที่ 2 ก.ค. 63 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำหนองสนม (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

75348922 3535041639839273 5083256893724571834 o

75348922 3535041639839273 5083256893724571834 o

75348922 3535041639839273 5083256893724571834 o

75348922 3535041639839273 5083256893724571834 o

75348922 3535041639839273 5083256893724571834 o

 - วันที่ 2 ก.ค. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีต​ซ่อม​ขอบ​บ่อ​พัก​​ชำรุด ​พร้อม​เปลี่ยน​ฝา บริเวณ​ซอย​ทางเข้าสถานที่ปฏิบัติ​ธรรม​ซันจื้อ ชุมชน​หนองสนม  (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

105657080 3535197469823690 8121837418712133169 o

105657080 3535197469823690 8121837418712133169 o

105657080 3535197469823690 8121837418712133169 o

105657080 3535197469823690 8121837418712133169 o

105657080 3535197469823690 8121837418712133169 o

105657080 3535197469823690 8121837418712133169 o

105657080 3535197469823690 8121837418712133169 o

 - วันที่ 2 ก.ค. 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน วันนี้ให้บริการชุมชนวัดป่าสุทธาวาส 1 และ วัดป่าสุทธาวาส 2

75564656 3042278625884917 8349750520010269466 n

75564656 3042278625884917 8349750520010269466 n

75241050 3039623429483770 2990459697016762459 n

75564656 3042278625884917 8349750520010269466 n

 - วันที่ 2 ก.ค. 63 งานสถานที่ ประดับธง ประดับผ้าชุดใหม่ ที่รั้วหน้า สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

83291518 3535743943102376 3568515148343454145 o

83291518 3535743943102376 3568515148343454145 o

83291518 3535743943102376 3568515148343454145 o

83291518 3535743943102376 3568515148343454145 o

83291518 3535743943102376 3568515148343454145 o

83291518 3535743943102376 3568515148343454145 o

 - วันที่ 2 ก.ค. 63 งานสวนสาธารณะ ปูบล็อคตัวหนอนหน้าห้องน้ำสวนสมเด็จฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

75311449 3535598513116919 3153919432954285372 o

75311449 3535598513116919 3153919432954285372 o

75311449 3535598513116919 3153919432954285372 o

75311449 3535598513116919 3153919432954285372 o

 - วันที่ 2 ก.ค. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เจาะ​คอนกรีต​พร้อม​ขุด​วาง​ท่อ​ระบาย​น้ำ​ขังขอบถนนพร้อมเทคอนกรีต​คืนผิวจราจร​บริเวณ​ถนน​รอบสระหนองสนม  (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

83182483 3535753786434725 2693923985938755030 o

83182483 3535753786434725 2693923985938755030 o

83182483 3535753786434725 2693923985938755030 o

83182483 3535753786434725 2693923985938755030 o

83182483 3535753786434725 2693923985938755030 o

83182483 3535753786434725 2693923985938755030 o

83182483 3535753786434725 2693923985938755030 o

83182483 3535753786434725 2693923985938755030 o

 - วันที่ 2 ก.ค. 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บห้องสุขาเคลื่อนที่และล้างทำความสะอาดจุดตั้งวางห้องสุขาเคลื่อนที่บริเวณ บขส 2 (ภาพโดย:โกวิท)

S 24846343

S 24846343

S 24846343

S 24846343

S 24846343

S 24846343

S 24846343- วันที่ 2 ก.ค. 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดจุดผ่อนผัน ซอยข้าง 7-11 ถึงร้านวอลล์และจากร้านวอลล์ถึงOTOP (ภาพโดย:โกวิท)

 S 24846352

S 24846352

S 24846352

S 24846352

S 24846352

 - วันที่ 2 ก.ค. 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บกิ่งไม้เศษวัสดุและขยะตกค้างตามจุดต่างๆจำนวน 20 จุด  (ภาพโดย:โกวิท)

74144

74144

74144

74144

74144

74144

74144

74144

74144

- วันที่ 2 ก.ค. 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจร้านใหม่พร้อมจัด เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวน 3 ร้าน (ภาพโดย:ชุติกาญจน์)

116856

116856

116856

116856

116856

116856

116856

116856

- วันที่ 2 ก.ค. 63 เวลา 21.00 - 23.00 น. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม /หน.ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด/จนท.ตำรวจ/ทหาร ออกตรวจแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณถนนสกล-นครพนม,รัฐบำรุง, ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ให้สถานประกอบการดังกล่าวเปิดบริการเป็นวันที่ 2 (ภาพโดย:ชุติกาญจน์)

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

116873

 

 


Print   Email

Related Articles