ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือ โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่พบประชาชน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประธานชุมชนมะขามป้อม และประธานชุมชนเขต 4 ทุกคน ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือ โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่พบประชาชน พร้อมคุยรายละเอียดการเตรียมการรับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดโครงการ ออกหน่วยครั้งที้ 1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลามะขามป้อม ในการนี้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

684933

684933

684933

684933

684933

684933

684933

684933

684933

684933

 

 


Print   Email

Related Articles