กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตลอดระยะเวลาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตลอดระยะเวลาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n

121512068 3719188804767927 8789379498332605803 n
Print   Email

Related Articles