ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดถังขยะภายในชุมชนหนองหารหลวง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร
ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดถังขยะภายในชุมชนหนองหารหลวง

124548684 3791340337552773 3960157556995178510 n

124548684 3791340337552773 3960157556995178510 n

124548684 3791340337552773 3960157556995178510 n

124548684 3791340337552773 3960157556995178510 n

124548684 3791340337552773 3960157556995178510 n

 


Print   Email

Related Articles