ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

  • ทาสีไฟจราจรสีดำแยกวัดพระธาตุเชิงชุม

67361

 

  • บาล้านส์เฟสวงจรปลั้กตลาดบายพาสและเช็คโหลดไฟแม่ค้าและช่อมหลอดที่ชำรุดตลาดบายพาส

53056

53056

53056

 

  • เก็บกิ่งไม้เศษวัสดุและขยะตกค้างตามจุดต่างๆจำนวน 53 จุด

68389

68389

68389

68389

68389

68389

 

  • ล้างทำความสะอาดตลาดสดบ้านธาตุ

S 5939271

S 5939271

S 5939271

S 5939271

S 5939271

S 5939271

 

  • ทำความสะอาด ตัดหญ้าสับคิ้วขอบถนนซอยชุมชนหนองทรายขาว

3012

3012

3012

 

  • พ่นยาฆ่าเชื้อ ๒ แห่ง ๑.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ๒.หอพักชุมชนรุ่งพัฒนา ๑

22934

22934

22934

22934

22934

22934

22934

22934

22934

22934


Print   Email

Related Articles