ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5169275

S 5169275

S 5169275

 

  • งานรักษาความสะอาด ปฎิบัติงานดังนี้
    1) ลากจูงศพชุมชนนาเวง
    2) ลากจูงศพชุมชนวัดพระธาตุฯ

S 5169302

S 5169302

S 5169302

S 5169302

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

64797

64797

64797


Print   Email

Related Articles