ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาดติดตั้งโครงเหล็กถังขยะบริเวณวัดพระธาตฯ เคลียร์ขยะตามเส้นทางในการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี

50680

50680

50680

50680

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5218334

S 5218334

S 5218334

 

  • งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ ติดตั้งเครื่องเสียงในภาระกิจต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

230987

230987

230987

 

  • สำนักช่างทดสอบระบบควบคุมด้วยมือไฟจราจรเส้นทางขบวนนายกรัฐมนตรี และซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

79129

79129

79129

79129


Print   Email

Related Articles