ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ปฎิบัติงานดังนี้
    - เก็บขยะติดเชื้อ ที่ มทบ.29, ศูนย์สุขเกษม, ศูนย์บายพาส น้ำหนักรวมทั้งหมด 51.08 กิโลกรัม

S 5234780

S 5234780

S 5234780

 

  • งานรักษาความสะอาด ร่วมกับงานป้องกันฯ ล้างทำความสะอาด บขส เก่า

1629

1629

1629

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5234842

S 5234842

S 5234842

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

79809

79809

79809


Print   Email

Related Articles