ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร.

S 5234940

S 5234940

S 5234940

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

67586

67586


Print   Email

Related Articles