ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 ที่โคกหนองนาโมเดล มทบ. 29

S 5259327

S 5259327

S 5259327

 

  • งานป้องกันและควบคุมโรค ออกดำเนินการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในชุมชนค่ายศรีสกุลวงศ์, ชุมชนหนองมันปลา 2, ชุมชนบายพาส, โรงเรียนมัธยมเทศบาล 3 ทุกตึก ทุกชั้น พร้อมทั้งมอบทรายกำจัดลูกน้ำ

1379351

1379351

1379351

1379351

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

80036

80036

80036


Print   Email

Related Articles