ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ปฎิบัติงานดังนี้
    ทำความสะอาดซอยวิศิตมอเตอร์ ซอยโอเอ.ชอยสกลค้าไม้ เเละถนนหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

S 5300279

S 5300279

S 5300279

 

  • งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    ออกสำรวจความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ สร้างวินัยสู่ สกลนครสะอาด สกลนครน่าอยู่ ณ ถนนใจผาสุก

S 5300373

S 5300373

S 5300373

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5300385

S 5300385

 

  • สำนักช่างดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำถนนรัฐพัฒนาฝั่งสามแยกอู่ค่ำถึงร้านดอยคำ

136474

136474

136474

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

68281

68281

68281


Print   Email

Related Articles