ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5939210

S 5939210


Print   Email

Related Articles