ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

 

 • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
  📍ทำความสะอาด ซอยหลังวัดเหนือ ซอยโรงแรมสมเกียรติ
  📍 ออกทำความสะอาดเเละเก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร
  📍ล้างทำความสะอาดตลาดหน้าเทศบาล
  📍ล้างตลาดประเสริฐศาสตร์

S 5947469

S 5947469

 

 • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5947542

S 5947542

 

 • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

99811


Print   Email

Related Articles