ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
    📍 ออกทำความสะอาดเเละเก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร
    📍งานกลุ่มพัฒนาซอยโอเอ
    📍ล้างทำความสะอาดตลาดบ้านธาตุ

S 5955700

S 5955700

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5955720

S 5955720

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

96063

96063


Print   Email

Related Articles