ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5988397

S 5988397

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

96702

96702


Print   Email

Related Articles