ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
    📍 ออกทำความสะอาดเเละเก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5996637

S 5996637

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 6021140

S 6021140

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

96865

96865


Print   Email

Related Articles