ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

 

 S 6127682

S 6127682

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

89260

89260


Print   Email

Related Articles