ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 31 เเห่ง

S 6783067

S 6783067

 

  • งานการจัดการมูลฝอยเเละสิ่งปฏิกูล ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลที่ชุมชนนาเวง

S 6783078

S 6783078

S 6783078

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

22574

22574

22574


Print   Email

Related Articles