ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

 • งานรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานดังนี้
  📍ทำความสะอาดชุมชนหน้าค่าย
  📍ทำความสะอาดถนนสุขาวดี
  📍ทำความสะอาดซอยวัดโพนเมือง ซอยอาระยะ และซอยเดชา
  📍ทำความสะอาดซอยข้างโรงบาล3,5,7

S 6807710

S 6807710

S 6807710

 

 • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 46 เเห่ง

S 6807728

S 6807728

S 6807728

 

 • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

115371

115371

115371


Print   Email

Related Articles